POMOC

Pomagamy ludziom pokonanym przez absurdy prawa i kuriozalne wyroki sądowe.

ANALIZA

Prowadzimy studia, analizy i badania nad stanowieniem i stosowaniem prawa.

DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa jest naszym atutem.

Fundacja Badań nad Prawem z siedzibą we Wrocławiu

jest organizacją pozarządową, która została ustanowiona w roku 2005

W wymiarze indywidualnym, w celu pomocy prawnej ludziom  pokonanym przez absurdy prawa, kuriozalne wyroki i postanowienia sądów krajowych czy decyzje lub zarządzenia rozmaitych władz publicznych ... A w wymiarze ogólnym - w celu prowadzenia studiów, analiz i badań nad stanowieniem i stosowaniem prawa w państwie polskim. W 10 roku doświadczeń Fundacja postanowiła partycypować wespół z samorządami powiatowymi w realizacji zadania publicznego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Fundacją kieruje od ponad 10 lat Jacek Bąbka, znany niegdyś jako niesforny student co walczył z opłatami za studia zaoczne na Uniwersytecie Wrocławskim, z pielęgniarkami przeciwko szpitalom o słynne 203 zł,  aktualnie radca prawny.

Wiadomości